DSCE-0464.jpg  

龍年新年快樂!今年是壬辰龍年.單就『壬辰』這組天干地支來說.其實算是還不錯.但是黃成義老師開示了整年身體和運勢.主要是本年度太陽寒水司天.太陽寒水司天的年份與嚴寒的冬季都很冷.地氣不藏天寒不退.而太陰濕土會影響到肝木.造成今年主要病痛應該會集中在寒濕.尤其是相關土的脾胃的濕病.老師有交代:看得懂看門道.看不懂看熱鬧.終年都是寒濕或濕溫為病,千萬不可誤認傷寒,更不可當中風治.否則下場會很難以收拾.願新的一年大家都平安.

大寒至春分,歲木當位相火居之,地氣遷,氣乃大溫,草乃早榮,民乃厲,溫病乃作,身熱頭痛嘔吐,肌腠瘡瘍。宜治少陽之客。 
春分至小滿,金勝木,大涼反至,民乃慘,草乃遇寒,火氣遂抑,民病氣鬱中滿,寒乃始,宜治陽明之客。 
小滿至大暑,天政布,寒氣行,雨乃降,民病寒反熱中,癰疽注下,心熱鶩悶〈腦膜炎之類〉不治者死。宜治太陽之客。 
大暑至秋分,風濕交爭,風化為雨,民病大熱少氣,肌肉萎,足痿,注下赤白。宜治厥陰之客。 
秋分至小雪,木生火,火勝金,陽復化,民乃舒。宜調少陰之客。 
小雪至大寒,地氣正,濕令行,陰凝太虛,民乃慘淒,寒風以至,反者孕乃死,木運制之,土乃鬱,宜治太陰之客。 

創作者介紹
創作者 Mornlunar 的頭像
Mornlunar

夢·麓那 Mornlunar

Mornlunar 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()